Wat is karate?

 

Karate is een Oosterse vechtkunst die ontstaan is op het Japanse eiland Okinawa en haar wortels heeft in China.
Het is ontstaan in een tijd waarin men op het eiland Okinawa geen wapens mocht dragen van de overheersers van het ‘vaste land’ van Japan. Dit wapenverbod bracht de Okinawanen er toe om een uiterst effectieve vechtkunst te ontwikkelen waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de lichamelijke en geestelijke kwaliteiten van de mens. Er zijn in die tijd en in de jaren daarna meerdere karate ‘stijlen’ ontstaan. Het Okinawa Goju-Ryu Karate-do is één van de oudste.

Vandaag de dag wordt karate daarom ook niet alleen beoefend als zelfverdedigingskunst, maar ook als methode om je lichamelijke en geestelijke gezondheid te versterken en als lichaamscultuur en levensweg (-do).

De uitvoerige aandacht voor zaken zoals lichaamshouding, concentratie, ontspanning, doorzettingsvermogen, ademhaling, e.a. verbeteren niet alleen je lichamelijke en geestelijke gesteldheid maar kunnen ook van pas komen in het dagelijks leven.
Karate kan vrijwel door iedereen beoefend worden volgens eigen ingesteldheid en mogelijkheden. Men mag toch niet uit het oog verliezen dat een goede kennis van de karatetechnieken een lange, geduldige en harde training vereist.

Wat is Okinawa Goju-Ryu Karate-do?


Het Okinawa Goju-Ryu Karate-do is een traditionele karate-vorm die zijn oorsprong vindt in de Chinese gevechtstradities van de provincie Fujian (China) vanaf de 17e eeuw.
De Okinawa Goju-Ryu karate-grootmeester Morio Higaonna Sensei, 10de Dan, heeft het traditionele Goju-Ryu Karate-do over heel de wereld bekendgemaakt.

Morio Higaonna - 2016


Waarin onderscheidt het Okinawa Goju-Ryu Karate-do zich van andere karatestijlen?


Wanneer men het moderne karate analyseert, komt men tot de vaststelling dat vele oude, traditionele waarden en trainingsfilosofieën verloren of vergeten zijn.

In Goju-Ryu zijn deze nog altijd in gebruik, zoals bijvoorbeeld krachttraining (Hojo Undo). Hierbij worden speciale traditionele hulpmiddelen als kongoken, chi-ishi, nigiri-game enz.. Het is noodzakelijk om je eigen kracht tot op een effectief bruikbaar niveau uit te bouwen.

 

Alhoewel de andere stijlen oorspronkelijk Sanchin (ademhalingskata) ook beoefenden, is hij nu vrijwel uniek voor Goju-Ryu Karate-do. Higaonna Sensei zegt altijd: “No Sanchin, No Power!”.

 

Ook het systeem van opwarmingsoefeningen is een integraal deel van de training. Het omvat rek- en strekoefeningen, krachtoefeningen, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen (die de grondslag voor Sanchin leggen) e.a..
Naast de gebruikelijke aandacht in alle karatestijlen voor stoot-, slag-, afweer- en traptechnieken, kent het Goju-Ryu Karate-do eveneens een uitgebreid scala van grepen, klemmen en werptechnieken.

Ook de solide en cirkelvormige bewegingen, evenals kakie (klevende handen) zijn een typisch kenmerk van het Okinawa Goju-Ryu Karate-do.
Harde en krachtige slag- en traptechnieken worden afgewisseld met snelle lichaamsverplaatsingen, ontwijkingen en oefeningen, waarbij juist de kracht van de tegenstander ten eigen voordele wordt benut.

 

Naast de fysieke verschillen zijn er ook belangrijke filosofische verschillen tussen Goju-Ryu Karate-do en de andere stijlen.
De meeste stijlen concentreren zich voornamelijk, en sommige volledig, op competitiekarate. De training en geestelijke benadering is op het verslaan van een tegenstander gericht. In dit proces gaan de meeste traditionele waarden verloren en vrijwel alle effectieve karatetechnieken worden opgegeven in ruil voor verwaterde technieken die scheidsrechters imponeren. De deelnemers worden hier eigenlijk technisch beperkt tot een aantal op het tornooi toegestane technieken.

 

Morio Higaonna Sensei vat de Goju-Ryu Karate-do aanpak als volgt samen: “Karate is zeer diep en als u ophoudt na enkel sportkarate gedaan te hebben, heeft het helemaal geen betekenis gehad. Ons doel is een karate te beoefenen die we kunnen volhouden tot we 60, 70 of 80 jaar oud zijn. Ons doel is niet iemand te verslaan of een competitiematch te winnen, ons doel is het correct aanleren en doorgeven van de juiste technieken en kata aan de toekomstige generaties. Dit alles in de vorm zoals die aan ons is gegeven.”

Okinawa Goju-Ryu Karate-do is een veelomvattende karatestijl die een harmonieuze ontwikkeling van lichaam en geest beoogt. Beoefening ervan is een uitstekende manier om aan moed, doorzettingsvermogen, controle, zelfbeheersing en zelfvertrouwen te werken.

De ”International Goju-Ryu Karate-do Federation” is formeel opgericht in juli 1979 tijdens de eerste internationale Gasshuku in Poole, Engeland, o.l.v. Morio Higaonna, 10e dan, IOGKF.


In zijn openingsrede zei Morio Higaonna Sensei: “Sinds de dood van onze oprichter, Chojun Miyagi Sensei, heeft het Goju-Ryu Karate-do zich internationaal verspreid en door de moderne trends zijn vele van de oorspronkelijke ideeën verloren gegaan. Het is mijn bedoeling om door middel van onze adviseurs in Okinawa het traditionele Okinawa Goju-Ryu Karate-do terug te brengen naar de fundering gelegd door Chojun Miyagi Sensei zo vele jaren geleden.”

 

Training is altijd het centrale thema geweest in Morio Higaonna Sensei zijn leven. Hij zocht nooit de publiciteit in de krijgskunsten en zijn reputatie is eenvoudig het resultaat van zijn voortreffelijke vaardigheden en meesterschap in deze kunst, een meesterschap dat slechts uitmunt door zijn oprechte bescheidenheid en nederigheid.

 

Om de kennis van grootmeester Morio Higaonna te verspreiden onder de vele beoefenaars van Okinawa Goju-Ryu Karate-do, gebruikt IOGKF een netwerk van Chief Instructors die opgeleid en geëxamineerd zijn door Morio Higaonna Sensei. Voor België is dit Ivan Cools Sensei, 6e dan. Deze Chief Instructors komen regelmatig bij elkaar om met de grootmeester te trainen. Op deze manier wordt de uniformiteit binnen het Okinawa Goju-Ryu Karate-do gewaarborgd. Al meer dan 60 landen met meer dan 75000 leden maken op dit moment deel uit van deze internationale organisatie.

 

Op de Chief Instructors vergadering die gehouden werd tijdens de 6de World Budosai in Okinawa in juli 2012, kondigde Morio Higaonna Sensei zijn pensionering aan als IOGKF World Chief Instructor om de oude positie van Anichi Miyagi Sensei als Supreme Master te vervullen. Hij benoemde Tetsuij Nakamura Sensei (8e dan) als nieuwe IOGKF World Chief Instructor. In 2022 trad Morio Higaonna Sensei op 84-jarige leeftijd terug uit zijn rol als Supreme Master en uit IOGKF.

 

www.iogkf-belgium.be

www.iogkf.com

Goju-Ryu is als een boom waarvan de wortels bitter zijn, maar de vruchten zoet zullen smaken.